Welcome, Guest. Please Login.
Web4Ren Forum (W4RF): Many sorts of information of potential relevance to those interested in Renaissance Intellectual History
06.12.2019 at 04:34:09
News: 2019-09-11: Back to normal.
Not exactly news: You are cordially invited to read, to register (if you've not already done so), to post ... .

Pages: 1
Telesio: Opera varia (Read 1514 times)
hck
ModeratorAndAdmin
***
Posts: 5663
Gender: male
Telesio: Opera varia
23.09.2014 at 14:28:12
 
Bernardinus Telesius (=Bernardino Telesio):
 

 • Varii De Naturalibus Rebus Libelli : Quorum alii nunquam antea excusi, alii meliores facti prodeunt ... / Ab Antonio Persio Editi
  Venetiis : Apud Felicem Valgrisium

  EDIT 16 CNCE 35771
  Quote:
  Antonius Persius Candido Lectori.
  Index Opusculorum Prima Pars, in qua praecipua Meteorologica continentur.
  Antonius Persius Ioanni Iacobo Tonialo Viro Praestantissimo. S. P. D.
  Index Capitum Libri De Cometis Et Lacteo Circulo.
  Bernardini Telesii Consentini. De Cometis, & Lacteo circulo.

  1rQuae Cometis evenire apparent, & quibus ii inter sese differunt conditionibus. Cap. Primum.
  1vCometem solis lucem esse vaporibus relucentem Cap. Secundum.
  2rSi cometes, qualis positus est, sit, quae Cometis evenire visa, sunt, evenire posse comnia. Cap. Tertium.
  4rLactei circuli conditiones, & quid ipse sit. Cap. Quartum.
  5rCometas ex exhalationibus accensis fieri Aristoteli videtur. Cap. Quintum.
  6rCometas ex exhalationibus accensis fieri prorsus non posse. Cap. Sextum.
  9vQuae cometis attribuit Aristoteles loca, & non recte ea attributa esse. Cap. Septimum.
  11vSignum quod Cometas reflexione fieri non posse Aristoteli indicat in firmum esse. Cap. Octavum.
  12vLacteus circulus exhalationibus accensis Aristoteli fieri videtur, & ex iis fieri non posse. Cap Nonum.

  Bernardini Telesii Consentini. De Iis, Quae In Aere Fiunt, & de Terraemotibus.

  14rQui vapores praecipu in grandines, pluvias, & nives aguntur, quive in ventos diffunduntur; & modus quo in ... Cap. Primum.
  14vQui praecipu vapores in nives, plunias, grandinesq[ue] aguntur, qui per aerem fluunt, ventiq[ue] apparent. Cap. Secundum.
  15rQuomodo vapores in aquas, & grandines, & nives Aguntur. Cap. Tertium.
  15vCur vapores in obliquum moventur, & quandiu. Cap. Quartum.
  16rCur vapores eo motu moveantur, quo moveri videntur. Cap. Quintum.
  16vQui calor quali re, qua elabatur in tenuitate. Cap. Septimum.
  17vQuibus in anni temporibus, quibusque in Terris pluviae, nivesque, & grandines fiunt, ventique spirant, ... Cap. Septimum.
  18rAquas, Nivesque crassis omnin vaporibus, & Grandines crassissimis constitui iure visas fuisse. Cap. Octavum.
  19rQui per aerem fluunt vaporaes, tenuiores visos fuisse. Cap. Nonum.
  19vQuomodo Tonitrua, Fulguraq(ue) fiunt; & cur fulgura deorsum ferantur, variusq[ue], eorum fit color, & uis. Cap. Decimum.
  20rA quibus, & quomodo Terraemotus fiant. Cap. Undecimum.
  20vEvaporibus humidis, pluviae grandinsque, venti ver siccis Aristoteli fiunt; & humidi quidem ex aquis, sicci ver ... Cap. Duodecimum.
  21vPerperam Vapores, qui Terra educuntur, siccos Aristoteli visos fuisse; & ad aquarum constitutionem frigus allatum. Cap. XIII.
  22rNon rect ventorum materiam terra mod; & neutram exhalationem seorsum ab altera educi posse Aristoteli visam fuisse. Cap. XIIII.
  23rQuae exhalationem, qua venti fiunt, seorsum ab altera; & Terra omnin non madefacta educi non posse Aristoteli persuasere. Cap. XV.
  23vNec post pluvias ventos fieri, qud Terra madefacta exhalationem emitat, nec Austrum, Boremque plurimum spirare, ... Cap. XVI.
  24vEttesias non subpolaris nivis liquefactione, ut Aristoteli placet, sed mari oriri. Cap. XVII.
  25rNon recte obliqui vaporum motus causam ab Aristotele traditam fuisse. Cap. XVIII.
  25vIndex Capitum Libri De His Quae In Aere Fiunt, & de Terraemotibus.

  Bernardini Telesii Consentini. Liber De Iride. Ad Illustrissimum, & Reverendissimum Aloysium Cornelium Episcopum Paphiensem, ...

  2rIllustrissimo Ac Reverendissimo Aloysio Cornelio Episcopo Paphiensi, & Patauino designato. Antonius Persius. S. P. D.
  Bernardini Telesii Consentini. Iris.
  3rQuae Iridi evenire videntur Aristoteli, & propterea ea evenire, qud Iris reflexio sit. Cap. I.
  3vQuae, ut Iridem reflexione fieri declaret, sumit Aristoteles. Cap. II.
  3vQuomodo iris Aristoteli fiat, & aspectus nube ad solem reflexionem, omnino esse iridem. Cap. III.
  4rQuae Iridis colorum differentiam explicaturus, supponit Aristoteles. Cap. IIII.
  4vCur tres tantum colores in Iride apparere, eoq[ue], ii quo spectantur, ordine, Aristoteli videntur. Cap. V.
  4vFlavus color in Iride, non, ut reliqui ex reflexione, sed ex punicei, viridisq[ue] iuxta se collocatione, apparere Aristoteli videtur. Cap. VI.
  5rQuam ob causam exteriores, Iridis colores languidiores Aristoteli appareant, & contrario ordine positi. Cap. VII.
  5vIridem reflexa fieri luce, recte Aristoteli visum, at non recte, nobis, eam inter solemq[ue] mediis, & in nube tantum in aquam ... Cap. VIII.
  6vPerperam Aristoteles Iridis colores ternario numero terminari, & flavum non reflexione, sed punicei, ... Cap. IX.
  7vNon recte causam explicatam Aristoteli fuisse, cur simplicis Iridis colores, quo spectantur ordine locati sint, ... Cap. X.
  8vIncusandus itidem videri potest Aristoteles, causam cur spatium, quod inter utramque iridem est, album appareat, ... Cap. XI.
  10rCur circularem fieri Iridem necessarium Aristoteli videtur, & quomodo talis fiat, & semicirculi quidem quantitate Orientate, ... Cap. XII.
  11rNon recte circularis Iridis figurae, nec cur semicirculus oriente, occidenteque sole, minor ver semicirculo sole sublato ... Cap. XIII.
  12vVariae Peripateticorum sententiae, cur semicircularis Iris minoris circuli, minor ver semicirculo circuli maioris sectio videtur. Cap. XIIII.
  13rPeripateticorum nullus recte causam explicat, cur ubi semicirculo minor apparet Iris, maioris curculi portio videatur. Cap. XV.
  14vLucem ad nubes delatam relucere ab iis, & non albam, puramque, sed ab earum materiae nigredine faedatam, variisq[ue], ... Cap. XVI.
  15vQuid sit Iris, & quali in nube, & quali fiat luce. Cap. XVII.
  16rA luce, quam diximus, Iridem fieri, utriusque eius at duplici s magis colorum ordo, & vigor declarat. Cap. XVIII.
  17rAqua solis parte simplex fit Iris, & cur quo spectatur colorum ordine. Cap. XIX.
  17vCur qua Luna fit Iris, plena ea, & magis oriente tantum, veloccidente, & languidioribus coloribus, ... Cap. XX.
  18rCur circularis sit Iridis figura, & cur nulla aut agr semicirculo maior sit, & cur sole iuxta horizontem existente, ... Cap. XXI.
  Index Capitum Libri De Iride.

  Bernardini Telesii Consentini. Liber De Mari.

  2rAntonius Persius Francisco Patricio Platonicae Philosophiae In Ferrariensi Gymnasio Professori Celeberrimo. S. P. D.
  Bernardini Telesii Consentini. De Mari.
  3rMare non propria natura salsum esse, sed dulcibus eius partibus a Sole in vapores actis, & calidae, ... Cap. I.
  4vMare aquae elementum Aristoteli positum esse. Cap. II.
  6vMare nec tenuium, dulciumq[ue], partium abscessu, nec calidae siccaeq[ue] exhalationis ... Cap. III.
  7vMare sui natura salsum esse, & terra dulcium aquarum ritu, & propriis oriri fontibus. Cap. IIII.
  8rMare aquae elementum videri non posse, nec Aristoteli videri debuisse, nec rect causam ei explicatam esse, ... Cap. V.
  8vQuibus motibus, & quam ob causam moueri mare Aristoteli videtur. Cap. VI.
  9rNon rect Maris motuum causas ab Aristotele redditas esse. Cap. VII.
  10vMare terra assidu, Sole, at non ex omni tamen sed pro funda illa educi, & cur craum ... Cap. VIII.
  11vCur aquae marinae dulcibus copiosiores, & cur tot illabentibus in ipsum fluviis, maius non fiat mare. Cap. IX.
  12rMotum Mari necessarium fuie, & quibus intumescit moveturq[ue]. Cap. X.
  14rAristoteles solis vertigini, alii vero diurno lunae motui maris aestum, fluxumq[ue], & refluxum attribuunt. Cap. XI.
  14vPerperam aestus, fluxusq[ue], & refluxus, reliquorum ver maris motuum, nullam omnino Aristoteli, ... Cap. XII.
  15vCur maris aestus, fluxusq[ue], & refluxus alibi magnus minimus alabi, & eodem in mari non iisdem semper, ... Cap. XIII.
  17vIndex Capitum Libri De Mari.

  Bernardini Telesii Consentini, Quod Animal Universum ab unica Animae substantia gubernatur Adversus Galenum Liber Unicus.

  Perillustri, Atque Omni Doctrinae Genere Excultissimo viro, 10. Vincentio Pinello, Antonius Persius. S. P. D.
  Bernardini Telesii Consentini, Quod Animal Universum ab unica Animae substantia gubernatur, Liber Unicus.
  3rA quot, qualibusque principiis, & quibus invisceribus collocatis, & quomodo, & quae singulis operantibus homo gubernari, ... Cap. Primum.
  4vPrincipium, quod Cordi, & quod iecinori inest, ab eo, quod cerebro inexistit, diversum esse, ... Cap. II.
  4vPrincipium cerebro inexistens ab eo, quod cordi inest, diversium omnino distinctumque esse, ... Cap. III.
  5vNec nervis, nec arteriis proprs principiis substantiae portionem immitti, sed facultatem tantum praeberi. Cap. IIII.
  6rRationalis, Irrascibilisq[ue], & appetitoriae substantiam, non spiritum in ventriculis contentum, ... Cap. V.
  6vNec cerebri temperiem, nec substantiam aliam in cerebro inhabitantem, Cuius vel cerebrum, vel spiritus organum sit, ... Cap. VI.
  8rRationem, quae spiritum in ventriculis contentum, animae substantiam non esse, declarauit Galeno inanem ee. Cap. VII.
  9rSentiendi, seseq[ue] Commouendi facultatem partibus nerui Galeno afferunt, non substantiae portione, ... Cap. VIII.
  9vRationes, quae spiritum nervis non inesse persuasere Galeno, inanes esse. Cap. IX.
  11rQuae spiritum nervis inesse Galeno declarare poterant. Cap. X.
  13rPerperam Galenus operationes, quas nulla animal operari videtur electione non animae, sed naturae assignandas decernit. Cap. XI.
  15vOperationum, quae nullo voluntatis Imperio pendent, multas animae assignari posse & assignandas omnino esse. Cap. XII.
  16vOperationum, quae naturales videntur Galeno, multas animae assignandas ee, quod alio assidue, atque alio, ... Cap. XIII.
  17vPraeterea & quod organorum fiunt ministerio. Cap. XIIII.
  18rVentriculi appetentiam omnem attrattionem, alterationem, & expulsionem non naturalibus facultatibus, sed animae assignandas ee. Cap. XV.
  19rVesicam non naturali facultate, sed ab anima gubernari Galeno existimandum fuisse, & spiritus omnino universitate gubernari. Cap. XVI.
  19vPraeterea & pudendum. Cap. XVII.
  21rIpsum itidem cor, atque arterias, & has, earumq[ue], & cordis fibras, ligamentaq[ue] cerebro dedudci Galeno visas fuisse. Cap. XVIII.
  23vQuae amplius ab anima in cerebro cor gubernari Galeno declarare poterant. Cap. XIX.
  24vVel discrimina, quae inter respirationem, pulsationemq[ue] esse Galeno videntur, pulsationem ab anima fieri declarare. Cap. XX.
  25vPulsus, qui in ea animae perturbatione, quae metu, & iracundia composita est, fieri Galeno videtur, animam pulsare manifestat. Cap. XXI.
  26rItidem & pulsus, qui in tristitia, laetitiaq[ue] fiunt. Cap. XXII.
  26vItidem & pulsus, qui variis in morbis, variisque fiunt in animalis dispositionibus. Cap. XXIII.
  30rCorde vulnerato statim animal interiit, non quod cor ipsum vitae sit fons, sed quod qui eius tunicae fibrisq[ue], ... Cap. XXIIII.
  30vAnimalis operationes omnes una ab anima aedi, & animal universum una ab ea gubernari, in iis, quae anima ... Cap. XXV.
  31vQuae in iracundia, Verecundiaq[ue] homini eueniunt, animal uno spiritu gubernari declarant, & vericundiam eandem iracundiae esse. Cap. XXVI.
  32vPraeterea & quae in timore. Cap. XXVII.
  33rItidem & quae in moeroribus. Cap. XXVIII.
  34rAnimae itidem defectum, deliquiorumq[ue] causam innotescere non poe, si pluribus naturalibus facultatibus, ... Cap. XXIX.
  35rDeliquia singula, singulorumq[ue] maedelae corpus universum ab unica anima gubernari, declarant. Cap. XXX.
  37rIdem & mors, quae dolorem, & quae animae consequitur perturbationes. Cap. XXXI.
  38rCorporis partium, actionumq[ue] consensus animal universum ab unica animae substantia gubernari declarat. Cap. XXXII.
  38vSentiendi, ratiocinandi, movendiq[ue], tm & irascendi, pulsandique praeterea, & nutriendi, generandique ... Cap. XXXIII.
  39vNum quae irascitur, & quae animal nutrit, generatque intelligenti, moventique eadem, an illarum ab hac diversa, ... Cap. XXXIIII.
  40vConditionibus, quibus, quae irascitur, vindictamq[ue], & honorem appetit, donatam esse oportet substantiam, ... Cap. XXXV.
  41vNullis itidem iecinoris naturam, quibus, quae animal nutrit, generatque, & cibos, venereaque appetit, donan da est, ... Cap. XXXVI.
  43rPugna, quae quibusdam operationibus propositis, in anima fieri videtur, non e diversis eam substantiis compositam, ... Cap. XXXVII.
  44vImmutationes, quae iracundia efferuescente in corde, & quae iecinore oblaeso, in universo fiunt animali, haud quaquam illius naturam ... Cap. XXXVIII.
  45vIndex Capitum Libri Quod Animal Universum ab unica Anime substantia gubernatur.

  Bernardini Telesii Consentini, De Usu Respirationis Liber.

  2rIllustrissimo Ioanni Michaelio Patricio Veneto, Equiti Praeclarissimo, Ac D. Marci Procuratori meritissimo Antonius Persius. S. P. D.
  Bernardini Telesii Consentini, De Usu Respirationis.
  3rAeris, qui inspiratur, portionem ad cerebri efferri ventriculos, ac in iis spiritus universitatem immisceri. Cap. I.
  4rCaloris, Frigorisq[ue] Ingenium, & aeris inspirationem, caloris coercendi, introq[ue] agendis gratia animalibus tributam esse. Cap. II.
  5rRefrigerandi, imminuendiq[ue] caloris gratia respirationem animalibus tributam esse Arist. videtur. Cap. III.
  5rFrigidi aeris inspirationem retinendi, augendiq[ue] caloris gratia animalibus traditam ee Aristoteli existiman dum omnino fuisse. Cap. IIII.
  6rRefrigerandi caloris gratia respirationem animalibus traditam, & animalium calori frigus commistum, & duplicem illius, ... Cap. V.
  6vFrigidi aeris inspirationem non refrigerandi, imminuendiq[ue], sed retinendi augendiq[ue] caloris gratia animalibus ... Cap. VI.
  7vRespirationem non imminuendi, sed intro agendi, atque retinendi caloris gratia animalibus tributam ee, eius differentiae declarant. Cap. VII.
  8vIndex Capitum Libri De Usu Respirationis.

  Bernardini Telesii Consentini, De Coloribus Liber.

  2rClarissimo Viro Benedicto Georgio Patricio Veneto Antonius Persius. S. P. D.
  Bernardini Telesii Consentini. De Coloribus.
  3vCalorem sui natura album, materiam vero nigram, itaque colores reliques utriusque caloris, scilicet album, ... Cap. Primum.
  4vFrigoris speciem, & terrae omnino colorem prorsus nobis ignotum esse, at solis eum candori penitus contrarium, ... Cap. II.
  5rQuae entia alba, & quae per se insuper uisilia, lucidaque, & quae nigra, & quae mediis colorata coloribus, ... Cap. III.
  5vCaloris albedinem qua dictum est ratione materia obscurari, ad nigrumque agi. Cap. IIII.
  7rAlbedinem omnino omnem caloris, nihil materia obtecti spetiem esse. Cap. V.
  8vNigredinem, quae in entibus calore constitutis spectatur materiae nigredinem, colores reliquos, caloris materiae tenebris ... Caput. VI.
  10vQui colores caloris minus materiae opacitate faedati, & qui magis facies, qui omnino albo proximiores, & qui remotiores sunt, ... Cap. VII.
  12vAer aqua, & terra alba, ignis vero, & sol flavum niger color reliquis elementis ab igne combustis: colores reliqui ex horum ... Cap. VIII.
  12vNec flavus color simplex, nec sol, atque ignis flavi, nec terra alba Aristoteli videri debuit. Cap. IX.
  13rNigrum colorem humidi copia fieri Aristoteli interdum visum fuisse. Cap. X.
  14rColorem nigrum humidi copia fieri, album vero eius defectu perperam Aristoteli visum fuie. Cap. XI.
  15vIndex Capitum Libri De Coloribus.

  Bernardini Telesii Consentini, De Saporibus Opusculum.

  Antonius Persius Eminentissimo Philosopho Federico Pendasio. S. P. D.
  Bernardini Telesii Consentini De Saporibus Opusculum.
  3rQuae in lingua sentiuntur, & quid sit sapor. Cap. I.
  5rAcerbum, austerumq[ue], & aidum saporem caloris actionem esse languidioris, quidem qum noster est, at copiosioris, ... Cap. II.
  6rAqueum saporem caloris nostro persimilis, dulcem, salsum, amarum, acremq[ue) nostro robustioris, copiosiorique vel ... Cap. III.
  7rCaloris quorum qui expositi sunt sapores, actiones sunt ut dictum est, seipsis, & nostro differre, & sise consequi. Cap. IIII.
  9vCur dulcis sapor valde per se oblectat, & amplius, diutiusq[ue] aliis commistus, & cur noui, variiq[ue]. Caput. V.
  10rQuomodo anima sapores Aristoteli sentiat, & in quibus is illum explicans incusari potest. Cap. VI.
  10vSaporum materia aquae humiditas, efficiens causa terrae siccitas Aristoteli videtur, illorumque extremi dulcis, ... Cap. VII.
  11rRerum omnium opificis, dei potentiam aemulutus, & rerum naturae, sibiq[ue] ipsi contrarius, ex aqua, terraq[ue], ... Cap. VIII.
  13vDulcem, amarumq[ue] saporum extremos non esse, minimque ex iis reliquos componi. Cap. IX.
  Index Capitum Libri De Saporibus.

  Bernardini Telesii Consentini, De Somno Libellus.

  2rAntonius Persius Prae Clarissimo Medico Hieronymo Mercuriali. S. P. D.
  Bernardini Telesii Consentini De Somno Libellus.
  3rA quibus somni causae habendae sunt. Cap. I.
  3vQuae dormientibus eveniunt. Cap. II.
  3vQuae somnos faciunt, & qui somniculosi, quiue in somnes sunt. Cap. III.
  4rSpiritus natura ingeniumque, & passiones, operationesque. Cap. IIII.
  6rQuae spiritum intro, & ad cerebri agunt ventriculos. Cap. V.
  6vAb iis, quae somnum faciunt, spiritum ad cerebri ventriculos agi omnibus, & somniculosis spiritum talem ee, qualis est, ... Cap. VI.
  8rExternas corporis partes propterea in somno stupides fieri, immobilesque, qud spiritus ex iis sese in cerebri ventriculos receperit, ... Cap. VII.
  9rPulsuum, externarumque partium, quae in somno fit, immutationem, & concoctiones melius in somno, qum in vigilia propterea ... Cap. VIII.
  10rInsomnia itidem, & quae somniculosis, In somnibusque insunt, somnum, quomodo dictum est, fieri declarant. Cap. IX.
  11rQuomodo Aristoteli, Galenoque, & huius temporis philosophis somnus fiat, & cur. Cap. X.
  11vNec eo modo, quo Aristoteli placet, nec eius gratia somnum fieri. Cap. XI.
  12vSomnum nec facultatis cerebro emanantis, nec caloris influentis, ut Galeno, nostrique temporis philosophis placet, ... Cap. XII.
  Index Capitum Libelli De Somno.

  Errata

   
 • De Colorum Generatione Opusculum
  Neapoli : Apud Iosephum Cacchium 1570

   
 • De Mari
  Neapoli : Apud Iosephum Cacchium. 1570

  Quote:
  2rIllustris. Ferdinando Carafae Soriani Comiti Bernardinus Telesius S. P. D.
  Bernardini Cosentini De Mare.

  3rMare non propria natura ialsum eese, sed dulcibus eius partibus Sole in vapores actis, & calid, siccq[ue], exhalationis commisione salsum esse factum, & perpetu tale fuisse Aristoteli visum. Cap. 1.
  4rMare aqu elementum Aristotei posuum esse. Cap. 2.
  6rMare nec tenuium, dulciumque partium abscessu, nec calid ficcq[ue] exhalationis commistione crassum factum esse salsumq[ue]. Cap. 3.
  7rMare sui natura salsum esse, & terra dulcum aquarum ritu, & propriis oriri fontibus. Cap. 4.
  7vMare aqu elementum videri non posse, nec Aristoteli videri debuisse, nec recte causam ei explicatem esse, cur tot illabentibus in spititum aquis minim excrescat mare. Cap. 5.
  8rQuibus motibus, & quam ob causam moveri mare Aristoteli videtur. Cap. 6.
  8vNon recte Maris motuum causas ab Aristotele redditas esse. Cap. 7.
  9vMare terra assidu, Sole, at non ex omni tamen sed profunda illa educi, & cur crassum calidumque factum est. Cap. 8.
  10vCur aqu marin dulcibus copiosiores, & cur tot illabentibus in ipsum fluviis maius non fiet mare. Cap. 9.
  11vMotum Mari necessarium fuisse, & quibus intumescit, moveturque. Cap. 10.

  Rckdeckel

   
 • De Rerum Natura iuxta propria principia : Liber Primus, & Secundus . Denu editi
  Neapoli : Apud Iosephum Cacchium 1570

   
   
Back to top
 
 

for contact information etc. concerning hck (Heinrich C. Kuhn): see http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/php/Kuhn/
Email   IP Logged
Pages: 1